Dr Jack Newman - Breastfeeding Help and Lactaion Consultant Training  
28-hodinové bábätko sa prisaje s pomocou

Vysvetlenie k videu: Toto video ukazuje prisávanie. Nie je to dokonalé, ale je to postačujúce. Matka nepociťovala bolesť. Prisatie sa podarilo na druhýkrát, čo je v poriadku. Netreba nútiť bábätko zostať na prsníku, aby sa nechce prisať. To nebude fungovať. Všimnite si, že bábätko je prisaté správne asymetricky, pričom brada sa prsníka dotýka a nos a ho nedotýka. Bábätko pokrýva väčšiu časť dvorca dolnou perou ako hornou perou.

Stláčanie prsníka môže bábätku pomôcť, aby získalo viac mlieka.